Oso bytter elektrisk tilkobling på Super S

Det er meldt om fare for overoppheting i den elektriske tilkoblingen på enkelte varmtvannsberedere fra OSO.

Dette gjelder varmtvannsberedere av typen:

Beredertype Produktnummer Produksjonsnr (fra-til)

Super S 120 – 2kW  800 0501  01/04/2010 – 31/01/2011

Super S 200 – 2kW  800 0502  01/04/2010 – 31/01/2011

Super S 300 – 3kW  800 0503  01/06/2009 – 31/12/2010

Super SE 200 – 2kW  800 0516 -01/04/2010 – 31/01/2011

Super SX 150 – 2(+2)kW 800 0601  01/04/2010 – 31/01/2011

Super SX 200 – 3(+3)kW 800 0602  01/06/2009 – 31/12/2010

Super SX 300 – 3(+3)kW 800 0603  01/06/2009 – 31/12/2010

Super SC 150 – 3kW  800 0801  01/06/2009 – 31/12/2010

Super SC 200 – 3kW  800 0802  01/06/2009 – 31/12/2010

Super SC 300 – 3kW  800 0803  01/06/2009 – 31/12/2010

For å kontrollere om dette angår ditt produkt, se merkelappen på toppen av varmtvannsberederen. Den finner du under det avtagbare, grå lokket. Dersom svaret er JA, vennligst send følgende på e-post til ledning@oso.no:

Produktnummer
Produksjonsnummer
Navn
Adresse
Telefonnummer

Ny elektrisk tilkobling sendes straks de har mottatt din henvendelse. Utskiftning av den aktuelle komponenten er svært enkel og utføres av huseier. Detaljert montasjeanvisning medfølger. Løsningen er NEMKO sertifisert. Tiltaket er iverksatt av OSO på frivillig basis.